Werkplek aanpassen aan medewerker

In artikel 3 lid c staat de plicht voor de werkgever dat hij rekening houdt met de collectieve en persoonlijke eigenschappen van de werknemer bij het inrichten van de arbeidsplaats en het bepalen van de werkmethode.

Artikel 4 eist dat een werkgever de arbeid en de arbeidsomstandigheden zodanig aanpast dat een werknemer met een structureel functionele beperking zijn bedongen werkzaamheden zo veel mogelijk weer kan uitoefenen.
 

Print dit artikel