Arbocatalogus smalbaan

Sociale partners binnen de Kunststof- en Rubberindustrie hebben gezamenlijk een arbocatalogus opgesteld. In deze arbocatalogus kunt u oplossingen vinden voor de belangrijkste arbo risico’s in uw bedrijf. Oplossingen zijn te vinden voor de belangrijkste (prioritaire) risico’s binnen uw branche.

Hoe vindt u de oplossingen
Voor uw branche is een processchema opgesteld. Hierin staan de voor uw branche karakteristieke processtappen. Per processtap wordt aangegeven welke risico’s van belang zijn. Voor elk risico dat bij een bepaalde processtap van belang is, treft u oplossingen aan als u het betreffende risico in die processtap aanklikt.

Brancheafspraken
Naast oplossingen treft u in de arbocatalogus ook brancheafspraken aan. Hierin zijn afspraken vastgelegd die binnen de branche gemaakt zijn rond bijvoorbeeld het geven van voorlichting en het aanbieden aan werknemers van periodiek onderzoek. Ook de eventuele grenswaarden die door sociale partners zijn afgesproken, zijn hier te vinden.

Ga naar het smalbaan processchema


Hulp nodig?