Technische Maatregelen: Baffles

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Baffles reduceren het geluid dat via reflectie van wanden en plafonds de medewerker bereikt. Deze oplossing geeft geen reductie voor medewerkers dicht bij de geluidbron.