Technische Maatregelen: Stookinstallatie: omkasten

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Het omkasten van de stookinstallatie reduceert de geluidbelasting van medewerkers.