Technische Maatregelen: Nulstand als veilige stand

Oplossingen | Machine veiligheid | Hoge druk: blootstelling aan ontsnappend gas of vloeistof

Bij het omstellen van een machine moet deze vooraf druk- en spanningsloos worden gemaakt. Nieuwe machines zo laten ontwerpen dat de nul-stand tevens de veilige stand is, reduceert de kans op ongevallen bij omstellen van de machine.