Beschermingsmiddelen: Noodstop

Oplossingen | Machine veiligheid | Hoge druk: blootstelling aan ontsnappend gas of vloeistof

Een machine moet zijn voorzien van één of meerder noodstopinrichtingen waarmee reële of dreigende gevarlijke situaties kunnen worden afgewend. De norm voor noodstop is NEN-EN 418.