Beschermingsmiddelen: Noodstop

Oplossingen | Machine veiligheid | Kans intrekken / pletten

Een machine moet zijn voorzien van één of meerder noodstopinrichtingen waarmee reële of dreigende gevarlijke situaties kunnen worden afgewend. De norm voor noodstop is NEN-EN 418.