Technische Maatregelen: Melding CO2 blusmiddel

Oplossingen | Machine veiligheid | Hoge druk: blootstelling aan ontsnappend gas of vloeistof

Meldt het altijd indien een apparaat CO2 geblust is.