Technische Maatregelen: Apparaten zijn geaard

Oplossingen | Machine veiligheid | Electrische spanning

In een ruimte waarin een explosief mengsel kan ontstaan, reduceert het gebruik van geaarde apparaten de kans op vonkvorming en daarmee de kans op het ontstaan van explosies.