Technische Maatregelen: Fysieke gescheiden loop- en rijpad

Oplossingen | Transportveiligheid | Aanrijdingen

Het aanbrengen van een fysieke scheiding tussen rij- en looppaden op onoverzichtelijke punten reduceert de kans op aanrijdingen op deze punten vrijwel volledig.