Beschermingsmiddelen: Isolerende kleding

Oplossingen | Machine veiligheid | Hete delen

In een aantal situaties werken medewerkers dicht bij hete delen van machines. Het gebruik van isolerende kleding reduceert de kans op brandwonden bij medewerkers.