Beschermingsmiddelen: Handschoenen verstrekken

Oplossingen | Machine veiligheid | Uitschietende voorwerpen

Draag adequate handschoenen die door de werkgever ter beschikking gesteld zijn.