Beschermingsmiddelen: Handschoenen verstrekken

Oplossingen | Machine veiligheid | Electrische spanning

Draag adequate handschoenen die door de werkgever ter beschikking gesteld zijn.