Beschermingsmiddelen: Handschoenen verstrekken

Oplossingen | Machine veiligheid | Kans intrekken / pletten

Draag adequate handschoenen die door de werkgever ter beschikking gesteld zijn.