Beschermingsmiddelen: Handschoenen bij snijwerkzaamheden

Oplossingen | Machine veiligheid | Messen

Snij-incidenten zijn een belangrijke bron van ongevallen binnen de branche. Gebruik van handschoenen, daar waar praktisch mogelijk, reduceert de kans op letsel ten gevolge van snij-incidenten.