Technische Maatregelen: Isoleren hete delen

Oplossingen | Machine veiligheid | Hete delen

De oppervlaktetemperatuur van hete oppervlakken kan brandwonden geven bij aanraking. Verlagen van de oppervlaktetemperatuur, bijvoorbeeld door middel van het aanbrengen van isolatie, tot onder de verbrandingstemperatuur elimineert dit risico. De verbrandingstemperatuur is afhankelijk van de contacttijd. De verbrandingstemperatuur kan bepaald worden aan de hand van NEN-EN 585.