Technische Maatregelen: Tweehandenbediening

Oplossingen | Machine veiligheid | Kans op geraakt worden

Het gebruik van een tweehandenbediening beschermt de bediener tegen gevaarlijke situaties bij het bedienen van de machine. Uitgangspunt bij tweehandenbediening is dat één persoon de machine bedient. Tweehandenbediening wordt vooral toegepast als beveiliging tegen bewegende delen die uit functioneel oogpunt niet helemaal kunnen worden afgeschermd. De norm voor tweehandenbediening is NEN-EN 574.