Technische Maatregelen: Schuim tegen stootgevaar

Oplossingen | Machine veiligheid | Kans op snijden

Plaatsen waar stootgevaar bestaat, kunnen soms voorzien worden van schuim. Hierdoor wordt de impact en daarmee de kans op letsel minder.