Technische Maatregelen: Afschermen verwarmingselementen

Oplossingen | Machine veiligheid | Hete delen

Het afschermen van verwarmingselementen reduceert de kans op verbranding.