Technische Maatregelen: Verlagen oppervlaktetemperatuuur

Oplossingen | Machine veiligheid | Hete delen

De oppervlaktetemperatuur van hete oppervlakken kan brandwonden geven bij aanraking. Verlagen van de oppervlaktetemperatuur tot onder de verbrandingstemperatuur elimineert dit risico. De verbrandingstemperatuur is afhankelijk van de contacttijd. De verbrandingstemperatuur kan bepaald worden aan de hand van EN 585.