Technische Maatregelen: Creëren veiligheidsafstanden

Oplossingen | Machine veiligheid | Uitschietende voorwerpen

Het creëren van veiligheidsafstanden in het ontwerp van een machine elimineert de kans op ongevallen bij het werken onder normale omstandigheden.