Technische Maatregelen: Creëren veiligheidsafstanden

Oplossingen | Machine veiligheid | Kans intrekken / pletten

Het creëren van veiligheidsafstanden in het ontwerp van een machine elimineert de kans op ongevallen bij het werken onder normale omstandigheden.