Beschermingsmiddelen: Adembescherming bij het werken met stof

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan stof

Gebruik van adembescherming met het juiste type stoffilter reduceert de blootstelling bij het werken met poeders zoals vul- en kleurstoffen. Ga voor meer informatie over de juiste typen filter naar uw leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen of naar uw arbodeskundige.