Beschermingsmiddelen: Adembescherming bij werken met gassen en dampen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Gebruik van adembescherming met het juiste type filter reduceert de blootstelling bij het werken met gevaarlijke gassen en dampen. Vraag voor meer informatie over de verschillende typen filters uw leverancier van adembeschermingsmiddelen of uw arbodeskundige om advies.