Beschermingsmiddelen: Oogspoeldouche

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Huid blootstelling

De aanwezigheid van een oogspoeldouche zorgt er voor dat de gezondheidseffecten van eventuele incidenten (volledig) gereduceerd kunnen worden. Spoel bij oogdouches die aangesloten zijn op een eindleiding van het leidingnet deze minimaal tweewekelijks door.