Beschermingsmiddelen: Oogspoeldouche

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan CMR- stoffen

De aanwezigheid van een oogspoeldouche zorgt er voor dat de gezondheidseffecten van eventuele incidenten (volledig) gereduceerd kunnen worden. Spoel bij oogdouches die aangesloten zijn op een eindleiding van het leidingnet deze minimaal tweewekelijks door.