Beschermingsmiddelen: Verwisselen filters adembescherming

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Het regelmatig vervangen van stoffilters voorkomt het dichtslibben van filters. Raadpleeg voor de vervangingstermijn de instructie bij het filter.