Technische Maatregelen: Verpakkingseenheden afstemmen op gebruik

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan CMR- stoffen

Door verpakkingseenheden af te stemmen op de hoeveelheid die in een bepaalde productiefase nodig is, is er geen blootstelling door het afmeten van de benodigde hoeveelheid grondstof.