Technische Maatregelen: UV-straling voor versneld harden

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Gebruik van UV-straling versnelt het drogingsproces en verkleint daarmee de emissie van oplosmiddelen.