Technische Maatregelen: UV-straling voor versneld harden

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan CMR- stoffen

Gebruik van UV-straling versnelt het drogingsproces en verkleint daarmee de emissie van oplosmiddelen.