Technische Maatregelen: Gebruikte gereedschappen verwijderen ivm nadampen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Huid blootstelling

Het verwijderen van gebruikte gereedschappen als emmers en vaten reduceert de emissie van oplosmiddelen naar de omgeving en daarmee de blootstelling van medewerkers.