Technische Maatregelen: Werkkleding scheiden van priv├ękleding

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Het strikt scheiden van werkkleding en privékleding voorkomt verontreiniging van de privékleding.Blootstelling aan gevaarlijke stoffen neemt daardoor sterk af.