Technische Maatregelen: Mobiele puntafzuiging

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan stof

Een mobiele puntafzuiging maakt het eenvoudig om afzuiging te creëren waar dat tijdelijk nodig is.