Technische Maatregelen: Mobiele puntafzuiging

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Een mobiele puntafzuiging maakt het eenvoudig om afzuiging te creëren waar dat tijdelijk nodig is.