Technische Maatregelen: Werktafel afzuiging

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Afzuiging aan de achterkant van een werktafel reduceert de blootstelling van de medewerker die met de gevaarlijke stoffen werkt. Deze oplossing is zowel bruikbaar voor het het werken met stof als met vloeistoffen die uitdampen.