Technische Maatregelen: Afwegen grondstoffen in weegcabine

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan stof

Tijdens het afwegen van grondstoffen, vooral in grote hoeveelheden, kan blootstelling aan de betreffende stof plaatsvinden. Afwegen in een weegcabine met afzuiging geeft een duidelijke reductie in blootstelling.