Technische Maatregelen: Afwegen grondstoffen in weegcabine

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan CMR- stoffen

Tijdens het afwegen van grondstoffen, vooral in grote hoeveelheden, kan blootstelling aan de betreffende stof plaatsvinden. Afwegen in een weegcabine met afzuiging geeft een duidelijke reductie in blootstelling.