Technische Maatregelen: Afwegen grondstoffen in afzuigkast

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Gebruik van een afzuigkast voor het wegen van gevaarlijke stoffen reduceert de blootstelling van medewerkers. Deze oplossing is zowel bruikbaar voor het afwegen van poeders als vloeistoffen.