Technische Maatregelen: Minimaliseren van dampend oppervlak

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan CMR- stoffen

Beperk het oppervlak waaruit oplosmiddelen naar de (werk)ruimte uit kunnen dampen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld dekselafsluiting.