Technische Maatregelen: Afdekken mengvaten, kuipen en tanks

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan stof

Door mengvaten, kuipen en tanks af te dekken, bijvoorbeeld tijdens het mengen, komen er minder stoffen vrij.