Technische Maatregelen: Detectie-, sprinkler en gasblusinstallatie in opslag

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

De opslagruimte voorzien van detectie, sprinkler en gasblusinstallatie verkleint de kans op gevolgschade bij calamiteiten.