Technische Maatregelen: Goede positionering t.o.v. afzuiging

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Plaats (mobiele) afzuiging dusdanig dat een werknemer zich niet tussen de bron en de afzuiging bevindt.