Technische Maatregelen: Voldoende handblusmiddelen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan CMR- stoffen

De aanwezigheid van voldoende brandblusmiddelen vergroot de kans dat eventuele calamiteiten beperkt kunnen worden in omvang en ernst.