Technische Maatregelen: Afzuiging vrijkomende stoffen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan stof

Daar waar stof(fen) vrij kunnen komen in hoeveelheden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van een werknemer, wordt de vrijkomende stof gericht afgezogen.