Technische Maatregelen: Etiketteren werkvoorraad

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Werkvoorraden van gevaarlijke stoffen zijn voorzien van de juiste etikettering. Dat geldt tevens voor stoffen die zijn overgegoten in bijvoorbeeld kannen.