Technische Maatregelen: Compartimentering opslag

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan CMR- stoffen

Sommige gevaarlijke stoffen kunnen met elkaar reageren, waarbij gevaarlijke gassen of dampen vrij kunnen komen of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Sla deze stoffen gecompartimenteerd ofwel fysiek van elkaar gescheiden op. De wijze waarop dit gebeurt, staat gedetailleerd beschreven in PGS 15. Deze richtlijn is hier te downloaden.