Technische Maatregelen: Brandveilige opslag gevaarlijke stoffen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Het opslaan van brandgevaarlijke stoffen in een brandveiligheidsopslagkast verkleint de kans op ongevallen met deze stoffen.