Bron Maatregelen: MIBK vervangen door terpentine

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Het vervangen van MIBK door het minder schadelijke terpentine, elimineert de blootstelling aan MIBK.