Bron Maatregelen: Vervangen stof door minder risicovolle

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Kans op stofexplosie

Het vervangen van een gevaarlijke stof door een minder gevaarlijke stof elimineert het risico van blootstelling.