Bron Maatregelen: Vervangen stof door minder risicovolle

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan CMR- stoffen

Het vervangen van een gevaarlijke stof door een minder gevaarlijke stof elimineert het risico van blootstelling.